december 2020

De Gegevensbeschermingsautoriteit controleert uw website.

De Gegevensbeschermingsautoriteit controleert uw website: wapen u met de info over GDPR. De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met DNS Belgium om ‘.be’-websites te controleren op inbreuken tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). DNS Belgium is de organisatie die de Belgische domeinnamen beheert. Deze controles kunnen leiden tot de intrekking van de website. De samenwerking tussen de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en DNS Belgium behelst twee opdrachten, nl. medewerking aan… Lees verder »De Gegevensbeschermingsautoriteit controleert uw website.